Catalunya 2-O

Res natiu, res original sobreviu a llargs anys de propaganda. És obvi que l'embriaguesa patriòtica que pretén substituir l'organització de la convivència a Catalunya és fruit del control de la televisió, de l'educació i de la despesa pública per uns, tant se val.... A hores d'ara no coneixem cap embriaguesa política que no sigui prescindible.

Arnold Toynbee el gran historiador qualificava al nacionalisme -qualsevol nacionalisme- com un desig de mort. Aquesta ha estat la lliçó de més d'un segle de destrucció i etnocracies militaristes a Europa. Nosaltres, Hispalinux, no som un programa polític, però tenim dos principis que ens condicionen políticament: connexió i diversitat. Perquè siguin possibles la llibertat d'internet ha de ser defensada, entesa com la igualtat tecnològica davant la informació, la possibilitat de creació, la difusió i l'opinió a la Xarxa en condicions de salvaguarda de la intimitat i neutralitat tecnològica.

Creiem que el referèndum té més de concentració de poder que d'acte democràtic a l’1_O. La conclusió és a l'abast de qualsevol, n'hi ha prou amb preguntar-se què és el que segueix. La pregunta és legitima i nosaltres ens l'hem fet des d'un punt de vista tècnic, ni ideològic ni polític. Hem detectat que un cop produïda la desconnexió una sèrie de lleis zombis, adormides, permetrien al poder executiu del nou estat català intervenir sense restricció sobre els continguts i l'ús d'Internet. Us enllacem amb el nostre anàlisi. La idea que la democràcia haurà arribat a la seva consecució i sentit històric amb el referendum és una temptació en la qual inconscient o no ja ha caigut.

http://www.huffingtonpost.es/josa-maraa-lancho/una-vieja-ley-electronica...

Nada nativo, nada original sobrevive a largos años de propaganda. Es obvio que la embriaguez patriótica que pretende sustituir la organización de la convivencia en Cataluña es fruto del control de la televisión, de la educación y del gasto público por unos, que mas da.... A estas alturas no conocemos ninguna embriaguez política que no sea prescindible.

Arnold Toynbee el gran historiador calificaba al nacionalismo -cualquier nacionalismo- como un deseo de muerte. Esa ha sido la lección de más de un siglo de destrucción y etnocracias militaristas en Europa. Nosotros, Hispalinux, no somos un programa político, pero tenemos dos principios que nos condicionan políticamente: conexión y diversidad. Para que sean posibles la libertad de internet tiene que ser defendida, entendida como la igualdad tecnológica ante la información, la posibilidad de creación, la difusión y la opinión en la Red en condiciones de salvaguarda de la intimidad y neutralidad tecnológica.

Creemos que el referéndum tiene más de concentración de poder que de acto democrático al 1_O. La conclusión está al alcance de cualquiera, basta preguntarse qué es lo que sigue. La pregunta es legítima y nosotros nos la hemos hecho desde un punto de vista tecnico, ni ideológico ni político. Hemos detectado que una vez producida la desconexión una serie de leyes zombis, dormidas, permitirían al poder ejecutivo del nuevo estado catalán intervenir sin restricción sobre los contenidos y el uso de Internet. Os enlazamos con nuestro análisis. La idea de que la democracia habrá alcanzado su consecución y sentido histórico con el referéndum es una tentación en la que inconsciente o no ya se ha caído.

http://www.huffingtonpost.es/josa-maraa-lancho/una-vieja-ley-electronica...